Волонтирање

Да бисмо успели да одржавамо нашу Црквено-школску заједницу и обезбедимо њено неометано функционисање и још више је унапредимо неопходно је обезбедити редовне приходе. Наша ЦШО не прима новчану помоћ ни од Канаде, а ни од Србије. Она искључиво постоји и живи од ваших добровољних прилога и волонтерског рада.

Уколико желите да се као волонтери укључите у организацију и реализацију догађаја, прослава и послова у нашој Црквено-школској општини, можете да се пријавите неком од чланова Управног одбора, нашем свештенику или да попуните формулар.

По потреби, свим волонтерима (ученици, студенти, …) могу се издати сертификати о волонтерском раду.

Унапред хвала
УО ЦШО „Света Тројица”, Монтреал

Пријавите се за волонтирање