Српска православна црква Света Тројица

349 Avenue Melville, Westmount, QC H3Z 2J8, Canada
(514) 932-8529
uprava.cso@svetatrojica.ca

Отац Ђорђе Цимеша

svestenik@svetatrojica.ca

Мијо Телебак
Председник УО ЦШО “Света Тројица”

predsednik@svetatrojica.ca

Ивана Ђого
Секретар УО ЦШО “Света Тројица”

sekretar@svetatrojica.ca